Tập thể Cán bộ GV - CNV cùng các Thầy cô giáo về hưu trong lễ kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11